Regulamin

Regulamin

W trosce o dobro wszystkich uczestników obozu oraz o jasność przyjętych zasad należy uważnie zapoznać się z punktami regulaminu Obozu Rekolekcyjnego nad Jeziorem Płaskim „Mikaszówka” i zaakceptować je. Akceptacja regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w obozie!

I. Uczestnikowi nie wolno:
1) kupować, posiadać i palić papierosów
2) kupować, posiadać i spożywać alkoholu
3) kupować, posiadać i używać narkotyków i innych środków odurzających
4) używać telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, komputerów, walkmanów, odtwarzaczy mp3, itp. (należy oddać je do depozytu w dniu przyjazdu na czas trwania obozu)
5) zachowywać się niewłaściwie na pomoście kąpielowym i w czasie kąpieli:
– wpychać lub wrzucać innych do wody,
– przytapiać inne osoby,
– skakać do wody na główkę,
– zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób przebywających na pomoście lub kąpiących się.
6) niszczyć namiotów obozowych (w przypadku zniszczenia namiotu koszty naprawy lub zakupu nowego namiotu ponoszą rodzice dziecka).

II. Uczestników prosimy, by nie telefonowali do domu rodzinnego bez wcześniejszego uzgodnienia tego z animatorem lub prowadzącymi w czasie, gdy telefony znajdują się w depozycie, korzystając z aparatów służb obozowych czy innych osób. 

III. Rodziców (opiekunów) prosimy o nieodwiedzanie dzieci w czasie obozu oraz o nietelefonowanie do obozu. W uzasadnionych dobrem dziecka sytuacjach (problemy zdrowotne, wychowawcze) organizatorzy będą sami kontaktowali się z rodzicami (opiekunami). Wszelkie telefony oraz odwiedziny utrudniają i zaburzają funkcjonowanie obozu rekolekcyjnego.

IV. Prosimy, by rodzice i uczestnicy zadbali o skromne i schludne stroje, uwzględniające charakter obozu. Niewłaściwe jest noszenie przez dziewczęta zbyt krótkich spódniczek (mini) lub zbyt krótkich bluzeczek (odsłaniających brzuch). Dziewczynki powinny mieć ze sobą dłuższe spódniczki (za kolano) na niedzielne wyjście do kościoła.

V. Uczestnikami obozu są chłopcy i dziewczęta. W takim środowisku czymś naturalnym jest zainteresowanie osobami płci odmiennej i rodzące się uczucia. Prosimy uczestników, aby w czasie trwania obozu nie angażowali się we wzajemne relacje uczuciowe i ich nie rozwijali.*

VI. W wypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu, uczestnik może zostać karnie usunięty z obozu i odesłany do domu pod opieką upoważnionej przez kierownika obozu osoby na koszt rodziców lub rodzice odbiorą osobiście dziecko z obozu.

  

* Powyższy punkt regulaminu wynika z tego, że sfera ludzkiej uczuciowości, choć tak bogata, piękna i pociągająca, sprawia czasami wiele trudności i domaga się w nas rozwoju i kształtowania. Nie poddana kontroli rozumu staje się często przyczyną wielu dramatów małżeńskich i rodzinnych. Poza tym silne zaangażowanie uczuciowe koncentruje uczestnika obozu na konkretnej osobie i nie pozwala mu skorzystać z tego, co jest celem obozu. Dlatego, aby pomóc młodym ludziom w dojrzewaniu uczuciowym i emocjonalnym prosimy w czasie obozu o dystans do rodzących się uczuć i pracę nad sobą w tej sferze.