Kontakt

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z:
Sekretariat Obozu Rekolekcyjnego

ul. Wróblewskiego 21J/59, 93-578 Łódź
/dopisek MIKASZÓWKA na kopercie/
tel. 724 820 335 – Klara Gójska (podczas obozu tel. nieczynny)
tel. 727 670 625 – Gabriela Gójska (podczas obozu tel. nieczynny)
e-mail: mikaszowka.oboz@gmail.com

Zygmunt Nowosielski

ul. Instytutowa 11, 96-100 Skierniewice
tel. 606 240 447
e-mail: znow@wp.pl
/w temacie wiadomości proszę pisać MIKASZÓWKA/

/W czasie obozu prosimy telefonować tylko w sprawach SZCZEGÓLNIE WAŻNYCH/

Adres obozu do kontaktu w szczególnych sytuacjach:

Imię i nazwisko dziecka
Obóz Rekolekcyjny nad Jez. Płaskim
Wieś Rygol, 16-315 Lipsk

 

Prośba do rodziców:
Prosimy Rodziców (opiekunów) o nieodwiedzanie dzieci w czasie obozu oraz o nietelefonowanie do obozu. W uzasadnionych dobrem dziecka sytuacjach (problemy zdrowotne, wychowawcze) organizatorzy będą sami kontaktowali się z rodzicami (opiekunami).
Wszelkie odwiedziny oraz kontakty telefoniczne, które nie są konieczne, utrudniają i bardzo zakłócają funkcjonowanie obozu rekolekcyjnego.