Obóz „Mikaszówka” to kilkanaście dni spędzonych pod namiotami nad pięknym jeziorem w sercu Puszczy Augustowskiej. Razem z innymi młodymi ludźmi odkrywamy, jak piękne i pełne sensu może być nasze życie, jak wielką wartością jest każdy z nas, jaką radością jest przyjaźń z Bogiem i osobiste doświadczanie Jego miłości, jaką frajdą jest przebywanie wśród przyjaciół i poznawanie piękna otaczającej przyrody.

Warunki typowo obozowe: spanie na materacach i w śpiworach, brak elektryczności, ciepła woda dostępna tylko z parnika, brak telefonów komórkowych (trzeba oddać do depozytu na czas trwania obozu) – to wszystko po to, by kształtować swój charakter, doświadczyć ciszy, posłuchać siebie samego, drugiego człowieka i Boga.

W programie: konferencje na różne tematy, modlitwa i refleksja, praca z Pismem Świętym, rozmowy w małych grupach, Eucharystia, wycieczki piesze, gry i zabawy, ogniska, kąpiel w jeziorze.

Turnus dla dzieci oraz turnus dla młodzieży.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Obóz rekolekcyjny nad jeziorem Płaskim „Mikaszówka” (w skrócie „Mikaszówka”) organizowany jest co roku w lipcu, w sercu Puszczy Augustowskiej nad pięknym śródleśnym Jeziorem Płaskim. Do obozu od wielu lat przylgnęła nazwa „Mikaszówka” ze względu na odległą 4 kilometry od obozu wieś o tej samej nazwie, która jest turystycznym centrum okolicy i siedzibą parafii, na terenie której znajduje się obóz.

Zazwyczaj organizowane są co najmniej 2 turnusy: dla dzieci (zwykle w pierwszej połowie lipca) oraz dla młodzieży
(zwykle w drugiej połowie lipca). I tak już ponad 40 lat …

Głównym celem obozu jest stworzenie warunków i pomoc młodym ludziom, aby głębiej poznali Boga i Jego miłość oraz odkrywali sens własnego życia i świat najgłębszych wartości, poznawali siebie i uczyli się mądrze kształtować swoją osobowość. Zależy nam na rozwoju całego człowieka, dlatego oprócz tematyki duchowo-religijnej, w programie obozu podejmujemy też sprawy związane z rozwojem emocjonalnym, relacjami międzyludzkimi oraz rozwojem psychoseksualnym. Staramy się także pokazywać piękno otaczającego świata przyrody, nawiązujemy do historii Polski, przybliżamy historię Ziemi Suwalskiej i Puszczy Augustowskiej oraz podejmujemy różne wątki patriotyczne.

Obóz położony jest w lesie nad brzegiem uroczego jeziora, dzięki czemu mamy własne miejsce do kąpieli z plażą i pomostem. Obozowicze mieszkają w 4-osobowych namiotach turystycznych i śpią na materacach. W obozie nie ma elektryczności ani zbędnych wygód, warunki są dość surowe, wymagają pewnego zahartowania, gdyż jednym z dodatkowych celów obozu jest uczenie zaradności życiowej. Nie ma bieżącej wody i łazienek z kafelkami, ale cały dzień dostępny jest namiot sanitarny i ciepła woda, którą trzeba przynieść sobie z parnika. Zamiast WC mamy schludne „sławojki”. Uczestnikom nie wolno używać telefonów komórkowych i sprzętów elektronicznych (oddają je do depozytu w dniu przyjazdu). Chodzi o to, by oderwać się nieco od zgiełku codzienności, z dystansu spojrzeć na swoje życie, posłuchać trochę tego, co w duszy gra oraz drugiego człowieka, śpiewu ptaków, szumu wiatru pośród drzew czy plusku wody w jeziorze. Po kilku dniach uczestnicy stwierdzają, że to ma sens, że bez wysyłania SMS-ów oraz bez komputera i gier można żyć, że można wysłać list czy widokówkę z pozdrowieniami. Odkrywają nowe możliwości w kontaktach z innymi. Z tych samych przyczyn prosimy rodziców o nieodwiedzanie dzieci na obozie. W tych warunkach dzieci i młodzież kształtują swoje charaktery oraz ciało, a przede wszystkim swojego ducha.

Jednym z lepszych sposobów spędzania wakacji jest taka ich forma, przy której można odpocząć i jednocześnie się czegoś nauczyć. Dlatego też na obozowy dzień składają się różne formy zajęć, takie jak: konferencje na różne tematy, osobista refleksja nad Pismem świętym i własnym życiem, rozmowa w małych grupach, Msza święta, wspólna modlitwa, dyżury – drobne prace na rzecz obozu, różne formy wypoczynku (gry i zabawy, kąpiel w jeziorze, wycieczki piesze, ogniska, itp.). 

Kadrę obozu stanowią: zespół prowadzący (księża i osoby świeckie), wychowawcy tzw. animatorzy, oboźni, osoby pracujące w kuchni, intendent, kierowcy, lekarze i pielęgniarki, ratownik wodny, służba techniczna, inne osoby (np. psycholog). Cała kadra obozu angażuje się i poświęca swój czas społecznie, na zasadzie wolontariatu. Obóz funkcjonuje w ramach działalności CARITAS Diecezji Łowickiej.

Uczestnicy obozu podzieleni są na małe kilkuosobowe grupy, którymi opiekują się animatorzy i w ramach których odbywa się część zajęć.