Zapisy

Zapisy na obóz trwają od 16 marca do 30 kwietnia

ZAPISY UCZESTNIKÓW I SŁUŻB na obóz MIKASZÓWKA 2024

 Zapisy odbywają się wyłącznie przez formularz na stronie.

Aby zapisać uczestnika/siebie na obóz należy:

1. Skontaktować się telefonicznie z organizatorem. Podczas rozmowy zostanie podany indywidualny kod do internetowego formularza zgłoszeniowego.

– osoby chcące pojechać pierwszy raz oraz wszystkie służby:   Zygmunt Nowosielski tel. 606 240 447

– osoby chcące jechać jako uczestnik, które były już na obozie:   Klara Gójska tel. 724 820 335

– osoby z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie:   ks. Tomasz Chruścik tel. 888 129 009

– osoby z parafii pw. św. Huberta w Zalesiu Górnym:   Dominika Kwiecińska tel. 796 729 434

2. Do 30 kwietnia wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na dole strony. Formularz nie wysyła automatycznego potwierdzenia zgłoszenia! Zgłoszenia telefoniczne, mailowe i osobiste nie są uwzględniane.

3. Poczekać na maila potwierdzającego otrzymanie formularza, który zostanie wysłany na podany w formularzu adres email w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Będzie to potwierdzeniem przyjęcia na obóz. W razie braku maila w pierwszej kolejności sprawdzić folder SPAM. Jeżeli również tam nie będzie wiadomości – prosimy skontaktować się z nami: mikaszowka.oboz@gmail.com.

4. Poczekać na maila zawierającego kartę kwalifikacyjną i informacyjną, który zostanie wysłany na podany w formularzu adres email w ciągu 14 dni od wysłania formularza. Będzie to potwierdzeniem przyjęcia na obóz. W razie braku maila w pierwszej kolejności sprawdzić folder SPAM. Jeżeli również tam nie będzie wiadomości – prosimy skontaktować się z nami: mikaszowka.oboz@gmail.com.

5. Zapoznać się z regulaminem obozu (umieszczonym na karcie informacyjnej) i zaakceptować go.

6. Wydrukować i wypełnić otrzymaną od organizatorów imienną kartę kwalifikacyjną. W przypadku niepełnoletnich uczestników karta kwalifikacyjna musi być podpisana przez obojga rodziców (lub opiekunów prawnych). W ten sposób rodzice (lub opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w obozie oraz akceptują regulamin obozu.

7. W ciągu 14 dni od otrzymania mailowo karty wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł lub całą kwotę.

Prosimy o wpłatę na konto bankowe:

  • Caritas Diecezji Łowickiej
  • Nest Bank
  • Nr konta: 31 2530 0008 2060 1075 6373 0001
  • Kwota: 200 zł
  • Tytuł:  Mikaszówka 2024 – zaliczka, Imię i Nazwisko

8. W ciągu 14 dni od otrzymania maila wysłać pocztą wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną na adres:

  • Klara Gójska
  • ul. Wróblewskiego 21J/59
  • 93-578 Łódź
  • z dopiskiem na kopercie „Mikaszówka 2024”

Niedopełnienie terminu złożenia karty kwalifikacyjnej oznacza rezygnację i powoduje skreślenie z listy uczestników. Na to miejsce AUTOMATYCZNIE zostaje wpisana osoba z listy rezerwowej – NIE MA MOŻLIWOŚCI POWROTU DO POPRZEDNIEGO UCZESTNIKA.

9. Do dnia rozpoczęcia obozu wpłacić pozostałą część kwoty na konto bankowe podane powyżej (pkt. 5) lub przekazać w inny sposób organizatorom. W przypadku przelewu prosimy wpisać w tytule : 'Mikaszówka 2024, Imię i Nazwisko’.

Formularz zgłoszeniowy: mikaszowka.eu/form.html

Zalecamy wypełniać formularz na komputerze.

W tym roku formularz ma inną formę. Każda osoba wypełnia jeden formularz, w którym jest opcja wyboru od razu kilku turnusów, na które chce się jechać.