Zapisy

Zapisy na obóz rozpoczną się za kilka miesięcy.

ZAPISY UCZESTNIKÓW I SŁUŻB na obóz MIKASZÓWKA 2024

 Zapisy odbywają się wyłącznie przez formularz na stronie.

1 tura zapisów: 13 lutego -16 kwietnia

2 tura zapisów: 17 kwietnia – 5 maja

Aby zapisać uczestnika/siebie na obóz należy:

1. Skontaktować się telefonicznie z organizatorem. Podczas rozmowy zostanie podany indywidualny kod do internetowego formularza zgłoszeniowego.

– osoby chcące pojechać pierwszy raz oraz wszystkie służby:   Zygmunt Nowosielski tel. 606 240 447

– osoby, które były już na obozie oraz osoby chcące jechać jako uczestnik z Mikaszówkowej Szkoły Animatora:   Klara Gójska tel. 724 820 335

– osoby z parafii pw. św. Huberta w Zalesiu Górnym:   Zuzanna Kłoda tel. 662 109 146

2. Do 5 maja wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na dole strony. Formularz nie wysyła automatycznego potwierdzenia zgłoszenia! Zgłoszenia telefoniczne, mailowe i osobiste nie są uwzględniane.

3. Poczekać na maila zawierającego kartę kwalifikacyjną i informacyjną, który zostanie wysłany na podany w formularzu adres email w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Będzie to potwierdzeniem przyjęcia na obóz. W razie braku maila w pierwszej kolejności sprawdzić folder SPAM. Jeżeli również tam nie będzie wiadomości – prosimy skontaktować się z nami: mikaszowka.oboz@gmail.com.

4. Zapoznać się z regulaminem obozu (umieszczonym na karcie informacyjnej) i zaakceptować go.

5. Wydrukować i wypełnić otrzymaną od organizatorów imienną kartę kwalifikacyjną. W przypadku niepełnoletnich uczestników karta kwalifikacyjna musi być podpisana przez obojga rodziców (lub opiekunów prawnych). W ten sposób rodzice (lub opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w obozie oraz akceptują regulamin obozu.

6. W ciągu 14 dni od otrzymania mailowo karty wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł lub całą kwotę.

Prosimy o wpłatę na konto bankowe:

Caritas Diecezji Łowickiej 
Nest Bank
Nr konta: 31 2530 0008 2060 1075 6373 0001

Kwota: 200 zł
Tytuł:  Mikaszówka 2024 – zaliczka, Imię i Nazwisko

6. W ciągu 14 dni od otrzymania maila wysłać pocztą wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną (liczy się dzień dostarczenia karty, a nie data stempla pocztowego) na adres:

Klara Gójska
ul. Wróblewskiego 21J/59
93-578 Łódź
z dopiskiem na kopercie „Mikaszówka 2024”

Niedopełnienie terminu złożenia karty kwalifikacyjnej oznacza rezygnację i powoduje skreślenie z listy uczestników. Na to miejsce AUTOMATYCZNIE zostaje wpisana osoba z listy rezerwowej – NIE MA MOŻLIWOŚCI POWROTU DO POPRZEDNIEGO UCZESTNIKA.

7. Do dnia rozpoczęcia obozu wpłacić pozostałą część kwoty na konto bankowe podane powyżej (pkt.5) lub przekazać w inny sposób organizatorom. W przypadku przelewu prosimy wpisać w tytule : 'Mikaszówka 2024, Imię i Nazwisko’.

Formularz zgłoszeniowy