Historia obozu

Historia obozu

Obozy rekolekcyjne w Mikaszówce zaczęły się w 1983 roku. Zorganizowaliśmy wówczas pierwszy raz obóz dla dzieci szkolnych i dla młodzieży z grupy modlitewnej „ZWIASTOWANIE” przy parafii „Opatrzności Bożej” w Wesołej.

W następnym roku grono uczestników powiększyły osoby ze Skierniewic, z nowopowstałej wspólnoty „APOSTOŁ”. Od tego czasu organizowaliśmy już co roku turnus rekolekcyjny dla dzieci oraz rekolekcje wzrostu dla osób tych grup modlitewnych. Każdy kolejny rok miał swój temat. Podjęliśmy między innymi takie zagadnienia jak: Chrzest; Kościół; MMR czyli miłość, nabożeństwo, rodzina. Pojawiły się też tematy: Nowy człowiek; Nowa kultura; Jak ma żyć nowy chrześcijanin? Tak było przez kilka pierwszych lat mikaszówkowej historii.

Z czasem dostrzegaliśmy potrzebę podjęcia ewangelizacji wśród młodzieży szkół średnich. Postanowiliśmy wówczas zorganizować rekolekcje, które określiliśmy mianem „P”, czyli dla początkujących. Te rekolekcje przetrwały do dziś. Od kilku lat już w każde wakacje organizujemy dwa turnusy rekolekcyjne. Pierwszy z myślą o dzieciach, drugi o młodzieży. Naszym staraniem w czasie obu turnusów jest działanie na rzecz ewangelizacji uczestników. W ostatnich latach przyświeca nam jeszcze jeden cel. Otóż pragniemy, aby nasze rekolekcje stanowiły też szkołę praktycznej pracy z dziećmi i młodzieżą, dla przyjeżdżających nad jezioro Płaskie kleryków.

Cel ten został rozeznany przez nas w czasie modlitwy, kiedy już mieliśmy podjąć decyzję o zakończeniu organizacji obozów rekolekcyjnych.

25 lat, w ciągu których rocznie organizowaliśmy obozy rekolekcyjne nad Jeziorem Płaskim to dla nas niewątpliwie czas zdobywania doświadczenia. Owe doświadczenie sprawia, że dziś wiele spraw organizacyjnych przychodzi nam podjąć z większą łatwością. Niemniej cały czas uczymy się czegoś nowego, dbając nieustannie o to by z roku na rok, w miarę możliwości udoskonalać całą stronę organizacyjną obozu.

Tak pokrótce przedstawia się historia obozu w Mikaszówce.

Pamiętać należy jednak, że obóz to nie tylko miejsce, ale i ludzie, ludzie, którzy się angażują w przygotowanie i właściwy przebieg corocznych rekolekcji. Przez te wszystkie lata o Mikaszówkę otarło się mnóstwo osób (kapłanów, kleryków, sióstr zakonnych i świeckich ludzi dobrej woli). Z tych, którzy z nami zaczynali w 1983 roku pozostała czwórka: p. Kazia, p. Iza, mój brat Zygmunt i ja – ksiądz Mirosław Nowosielski. Każdego roku na rekolekcjach pojawiają się też jakieś nowe osoby. To miejsce po prostu przyciąga! Sami doświadczamy tego na sobie, jak wiele się tu każdego roku dzieje. To miejsce jest darem Bożym dla prowadzonej przez nas pracy formacyjnej.

Wszystkim, którzy tu przybywacie, życzymy by czas spędzony nad Jeziorem Płaskim stał się dla was czasem wypoczynku, ale nade wszystko czasem owocnych przeżyć duchowych.

Ks. Mirosław Nowosielski