Zapisy

AKTUALNE INFORMACJE ODNOŚNIE ZAPISÓW NA OBÓZ MIKASZÓWKA 2023

POJAWIĄ SIĘ DO 15 LUTEGO 2023 !!!

ZAPISY UCZESTNIKÓW I SŁUŻB na obóz MIKASZÓWKA 2022 

Zgłoszenia na obóz przyjmujemy od 28 marca do 18 kwietnia, wyłącznie przez formularz na stronie.

Zgłoszenia wcześniejsze (telefoniczne, mailowe, osobiste)
NIE BĘDĄ uwzględniane.

Aby zapisać uczestnika na obóz należy:

1. Skontaktować się telefonicznie z organizatorem. Podczas rozmowy zostanie podany kod do internetowego formularza zgłoszeniowego.

– osoby chcące pojechać pierwszy raz oraz służby:   Zygmunt Nowosielski tel. 606 240 447

– osoby, które były już na obozie oraz z Mikaszówkowej Szkoły Animatora:   Klara Gójska tel. 724 820 335

– osoby z parafii pw. św. Huberta w Zalesiu Górnym:   Zuzanna Kłoda tel. 662 109 146

– osoby z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sannikach:   Ks. Andrzej Sałkowski tel. 605 283 848

2. Do 18 kwietnia wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na dole strony. Formularz nie wysyła automatycznego potwierdzenia zgłoszenia!

3. Do 18 kwietnia poczekać na maila zawierającego kartę kwalifikacyjną i informacyjną, który zostanie wysłany na podany w formularzu adres email. Będzie to potwierdzeniem przyjęcia na obóz. W razie braku  maila w pierwszej kolejności sprawdzić folder SPAM. Jeżeli również tam nie będzie wiadomości – prosimy skontaktować się z nami: mikaszowka.oboz@gmail.com.

4. Zapoznać się z regulaminem obozu (umieszczonym na karcie informacyjnej) i zaakceptować go.

5. Wydrukować i wypełnić otrzymaną od organizatorów imienną kartę kwalifikacyjną. W przypadku niepełnoletnich uczestników karta kwalifikacyjna musi być podpisana przez obojga rodziców (lub opiekunów prawnych). W ten sposób rodzice (lub opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w obozie oraz akceptują regulamin obozu.

6. Wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł lub całą kwotę.

Prosimy o wpłatę na konto bankowe:
Mikaszówka 2022
Nr konta: 61 1140 2004 0000 3102 8216 5620
Kwota: 200zł
Tytuł:  Mikaszówka 2022 – zaliczka, Imię i Nazwisko

6. Do 30 kwietnia wysłać pocztą wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną (liczy się dzień dostarczenia karty, a nie data stempla pocztowego) na adres:

Sekretariat Obozu Rekolekcyjnego „Mikaszówka”
ul. Wróblewskiego 21J/59
93-578 Łódź

Niedopełnienie terminu złożenia karty kwalifikacyjnej oznacza rezygnację i powoduje skreślenie z listy uczestników. Na to miejsce AUTOMATYCZNIE zostaje wpisana osoba z listy rezerwowej – NIE MA MOŻLIWOŚCI POWROTU DO POPRZEDNIEGO UCZESTNIKA.

7. Do dnia rozpoczęcia obozu wpłacić pozostałą część kwoty na konto bankowe podane powyżej (pkt.5) lub przekazać w inny sposób organizatorom. W przypadku przelewu prosimy wpisać w tytule : 'Mikaszówka 2022, Imię i Nazwisko’.