Zapisy

ZGŁOSZENIA DO SŁUŻB prowadzone są od 1 grudnia 2018 r. do 1 marca 2019

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW na obóz MIKASZÓWKA 2019 przyjmujemy od 1 marca 2019.

Zgłoszenia wcześniejsze (telefoniczne, mailowe, osobiste)
NIE BĘDĄ uwzględniane.

 Aby zapisać uczestnika na obóz należy:

 1. Zgłosić się osobiście lub telefonicznie do jednego z organizatorów, aby otrzymać imienną kartę kwalifikacyjną oraz kartę informacyjną (zawiera niezbędne informacje oraz regulamin Obozu „Mikaszówka”):

Ks. Tomasz Chruścik
ul. Warszawska 6, 05-610 Goszczyn – UWAGA !!! ZMIANA ADRESU !!!
Tel. kom. 888-129-009 /w czasie trwania obozu ten telefon jest nieczynny/
e-mail: tomasz.chruscik@gmail.com /w temacie wiadomości proszę pisać MIKASZÓWKA/

Ks. Andrzej Sałkowski
Aleja Kasztanowa 4, 96-514 Rybno
Tel. kom. 725-293-949 /w czasie trwania obozu ten telefon jest nieczynny/
e-mail: xandrzejs@gmail.com /w temacie wiadomości proszę pisać MIKASZÓWKA/

Zygmunt Nowosielski
ul. Instytutowa 11, 96-100 Skierniewice,
tel. kom. 606-240-447 /w czasie trwania obozu ten telefon jest nieczynny/
e-mail: znow@wp.pl /w temacie wiadomości proszę pisać MIKASZÓWKA/

 Przy zgłaszaniu uczestnika należy podać:
a) imię i nazwisko uczestnika
b) datę urodzenia
c) pesel
d) pełny adres pocztowy
e) numery telefonu do kontaktu
f) adres e-mail

!!! ZGŁOSZENIE NIEKOMPLETNE NIE BĘDZIE UWZGLĘDNIANE !!!

 2. Zapoznać się z regulaminem obozu (umieszczony jest na karcie informacyjnej) i zaakceptować go.

 3. Wypełnić otrzymaną od organizatorów imienną kartę kwalifikacyjną. Karta kwalifikacyjna musi być podpisana przez obojga rodziców (lub opiekunów prawnych). W ten sposób rodzice (lub opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w obozie oraz akceptują regulamin obozu.

 4. Zwrócić wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną do organizatorów – najpóźniej do dnia 15 maja.  Wraz z kartą należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł lub całą kwotę.

 5. Niedopełnienie terminu złożenia Karty kwalifikacyjnej oznacza rezygnację i skreślenie z listy uczestników.