Zapisy

ZGŁOSZENIA na obóz MIKASZÓWKA 2017 przyjmujemy od 15 marca 2017

Aby zapisać uczestnika na obóz należy:

1. Zgłosić się osobiście lub telefonicznie do jednego z organizatorów, aby otrzymać imienną kartę kwalifikacyjną oraz kartę informacyjną (zawiera niezbędne informacje oraz regulamin Obozu „Mikaszówka”).

Ks. Tomasz Chruścik,
al. Krakowska 17, 05-820 Piastów
Tel. kom. 888-129-009 (w czasie trwania obozu ten telefon jest nieczynny)
e-mail: tomasz.chruscik@gmail.com /w temacie wiadomości proszę pisać MIKASZÓWKA/

Zygmunt Nowosielski,
ul. Instytutowa 11, 96-100 Skierniewice,
tel. kom. 606-240-447 (w czasie trwania obozu ten telefon jest nieczynny)
e-mail: znow@wp.pl

Przy zgłaszaniu uczestnika należy podać:
a) imię i nazwisko uczestnika
b) datę urodzenia
c) pesel
d) pełny adres pocztowy
e) numery telefonu do kontaktu
f) adres e-mail

2. Zapoznać się z regulaminem obozu (umieszczony jest na karcie informacyjnej)
i zaakceptować go.

3. Wypełnić otrzymaną od organizatorów imienną kartę kwalifikacyjną. Karta kwalifikacyjna musi być podpisana przez obojga rodziców (lub opiekunów prawnych) i przez lekarza. W ten sposób rodzice (lub opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w obozie oraz akceptują regulamin obozu. Podpis lekarza stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w obozie.

4. Zwrócić wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną do organizatorów – najpóźniej do dnia 27 maja br. Wraz z kartą należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł lub całą kwotę.

5. Niedopełnienie terminu złożenia Karty kwalifikacyjnej oznacza rezygnację i skreślenie z listy uczestników.