Zapisy

ZGŁOSZENIA na obóz MIKASZÓWKA 2018 przyjmujemy od 15 lutego 2018

Aby zapisać uczestnika na obóz należy:

1. Zgłosić się osobiście lub telefonicznie do jednego z organizatorów, aby otrzymać imienną kartę kwalifikacyjną oraz kartę informacyjną (zawiera niezbędne informacje oraz regulamin Obozu „Mikaszówka”).

!!! BRAK MIEJSC NA TURNUS 1 !!!

Ks. Tomasz ChruścikTURNUS 1
al. Krakowska 17, 05-820 Piastów
Tel. kom. 888-129-009 (w czasie trwania obozu ten telefon jest nieczynny)
e-mail: tomasz.chruscik@gmail.com /w temacie wiadomości proszę pisać MIKASZÓWKA/

Ks. Andrzej Sałkowski – TURNUS 2
Aleja Kasztanowa 4, 96-514 Rybno
Tel. 725-293-949
e-mail: xandrzejs@gmail.com /w temacie wiadomości proszę pisać MIKASZÓWKA/

Zygmunt Nowosielski, TURNUS 1 i 2
ul. Instytutowa 11, 96-100 Skierniewice,
tel. kom. 606-240-447 (w czasie trwania obozu ten telefon jest nieczynny)
e-mail: znow@wp.pl /w temacie wiadomości proszę pisać MIKASZÓWKA/

Przy zgłaszaniu uczestnika należy podać:
a) imię i nazwisko uczestnika
b) datę urodzenia
c) pesel
d) pełny adres pocztowy
e) numery telefonu do kontaktu
f) adres e-mail

2. Zapoznać się z regulaminem obozu (umieszczony jest na karcie informacyjnej) i zaakceptować go.

3. Wypełnić otrzymaną od organizatorów imienną kartę kwalifikacyjną. Karta kwalifikacyjna musi być podpisana przez obojga rodziców (lub opiekunów prawnych). W ten sposób rodzice (lub opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w obozie oraz akceptują regulamin obozu.

4. Zwrócić wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną do organizatorów – najpóźniej do dnia 15 maja br. Wraz z kartą należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł lub całą kwotę.

5. Niedopełnienie terminu złożenia Karty kwalifikacyjnej oznacza rezygnację i skreślenie z listy uczestników.