Kontakt

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z:
Ks. Andrzej Sałkowski

Aleja Kasztanowa 4, 96-514 Rybno
Tel. 725-293-949 (w czasie trwania obozu ten telefon jest nieczynny)
e-mail: xandrzejs@gmail.com /w temacie wiadomości proszę pisać MIKASZÓWKA/

Zygmunt Nowosielski

96-100 Skierniewice, ul. Instytutowa 11
tel. kom. 606 240 447
e-mail: znow@wp.pl /w temacie wiadomości proszę pisać MIKASZÓWKA/

Adres obozu do kontaktu w szczególnych sytuacjach:

Imię i nazwisko dziecka
Obóz Rekolekcyjny nad Jez. Płaskim
Wieś Rygol, 16-315 Lipsk

Telefon w trakcie obozu: 786 129 009
/prosimy telefonować tylko w sprawach SZCZEGÓLNIE WAŻNYCH/

Prośba do rodziców:
Prosimy Rodziców (opiekunów) o nieodwiedzanie dzieci w czasie obozu oraz o nietelefonowanie do obozu. W uzasadnionych dobrem dziecka sytuacjach (problemy zdrowotne, wychowawcze) organizatorzy będą sami kontaktowali się z rodzicami (opiekunami).
Wszelkie odwiedziny oraz kontakty telefoniczne, które nie są konieczne, utrudniają i bardzo zakłócają funkcjonowanie obozu rekolekcyjnego.

Obóz Mikaszówka